Mieszkania

Budynki

Lokale

Grunty

Wymagane dokumentyMIESZKANIE SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE

 1. Zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przydziale mieszkania lub przekształceniu mieszkania lokatorskiego na własnościowe prawo do lokalu
 2. Odpis Księgi Wieczystej jeśli została taka założona
 3. Zaświadczenie o nie zaleganiu w opłatach czynszowych.
 4. W przypadku nabycia mieszkania w formie spadku - postanowienie spadkowe oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o opłaceniu podatku od spadku

MIESZKANIE WŁASNOŚCIOWE - HIPOTECZNE

 1. Odpis Księgi Wieczystej
 2. Zaświadczenie o nie zaleganiu w opłatach czynszowych /dotyczy mieszkań pod zarządem wspólnot mieszkaniowych/.
 3. Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach od nieruchomości

Przed podpisaniem aktu notarialnego należy wymeldować wszystkie zameldowane osoby pod tym adresem.

DOM LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ

 1. Odpis Księgi Wieczystej
 2. Wypis z ewidencji gruntów wraz z wyrysem /mapka przedmiotowej działki/.
 3. zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach od nieruchomości

DOM W TRAKCIE BUDOWY

 1. Odpis Księgi Wieczystej
 2. Wypis z ewidencji gruntów z wyrysem /mapa przedmiotowej działki/
 3. Pozwolenie na budowę
 4. Projekt techniczny budynku
 5. Dziennik budowy6. Oświaczenie kierownika o stanie zaawansowania budowy

DZIAŁKA

 1. Odpis Księgi Wieczystej
 2. Wypis z ewidencji gruntów z wyrysem /mapa przedmiotowej działki/
 3. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

 1. Odpis Księgi Wieczystej
 2. Wypis z rejestru gruntów
 3. Akt notarialny nabycia
 4. Zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami z tytułu użytkowania wieczystego